Οι Επιπτώσεις της Οικονομικής Κρίσης στην Αγορά Εργασίας των Χωρών υπό το Καθεστώς Δημοσιονομικής Προσαρμογής: Μια Συγκριτική Ανάλυση

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Επιστημονική Εταιρεία Κοινωνικής Πολιτικής
Αποθετήριο :
Κοινωνική Πολιτική  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΟι Επιπτώσεις της Οικονομικής Κρίσης στην Αγορά Εργασίας των Χωρών υπό το Καθεστώς Δημοσιονομικής Προσαρμογής: Μια Συγκριτική Ανάλυση (EL)
Οι Επιπτώσεις της Οικονομικής Κρίσης στην Αγορά Εργασίας των Χωρών υπό το Καθεστώς Δημοσιονομικής Προσαρμογής: Μια Συγκριτική Ανάλυση (EN)

Ρομποτή, Ελένη
Φερώνας, Ανδρέας

Σκοπός του άρθρου είναι η συγκριτική ανάλυση των επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης στην αγορά εργασίας των χωρών που τέθηκαν υπό το καθεστώς δημοσιονομικής προσαρμογής (Ελλάδα, Πορτογαλία, Ιρλανδία και Κύπρος). Αυτό θα επιδιωχθεί μέσα από την συγκριτική εξέταση των μεταρρυθμίσεων που επιβλήθηκαν σε δομικά συστατικά στοιχεία της αγοράς εργασίας των χωρών αυτών την περίοδο της οικονομικής κρίσης. Από την συγκριτική ανάλυση προκύπτει ότι τα μέτρα που επιβλήθηκαν στο όνομα της ανταγωνιστικότητας και της ευελιξίας της αγοράς εργασίας, στο πλαίσιο των προγραμμάτων διάσωσης που συμφωνήθηκαν με την Τρόικα (ΕΕ, ΕΚΤ και ΔΝΤ), συνετέλεσαν στην απορρύθμιση των εργασιακών σχέσεων. Βασικά εργαλεία των παρεμβάσεων αυτών αποτέλεσαν η αποδιάρθρωση του συστήματος καθορισμού των μισθών, η αποδόμηση του  συστήματος  κοινωνικής προστασίας των ανέργων, η αποδυνάμωση του θεσμού της πλήρους και σταθερής απασχόλησης προς όφελος των ευέλικτων μορφών απασχόλησης, η απορρύθμιση της νομοθεσίας για την προστασία της απασχόλησης και η αποκέντρωση των συλλογικών διαπραγματεύσεων. (EL)
The aim of this article is a comparative analysis of the impact of the financial crisis on the labour market in the so called Memorandum countries (Greece, Portugal, Ireland and Cyprus). This will be sought through the examination of the reforms that have been imposed on structural components of the labour market in these countries in the course of the economic crisis and under bailout agreements with the Troika (EU, ECB, and IMF). The comparative analysis suggests that the measures imposed, in the name of competitiveness and flexibility in the labour market, have contributed to the deregulation of labour relations. The dismantling of the wage determination system, the weakening of the social protection system for the unemployed, the fading of the institution of full-time and stable employment to the benefit of flexible employment forms, the deregulation of employment protection legislation and the decentralization of collective bargaining have all served as the main tools of these interventions. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Πολιτική Απασχόλησης (EL)
Οικονομική Κρίση (EL)
Χώρες Μνημονίων (EL)
Μεταρρυθμίσεις της Αγοράς Εργασίας (EL)
Greece (EN)
Labour Market (EN)
Labour Market reforms (EN)
Memorandum countries (EN)
Employment Policy (EN)
Economic Crisis (EN)
Crisis (EN)

Επιστημονική Εταιρεία Κοινωνικής Πολιτικής (EL)
Hellenic Association of Social Policy (EN)

Κοινωνική Πολιτική

Ελληνική γλώσσα

2017-07-10


ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (EL)

2241-8652
Κοινωνική Πολιτική; Vol 5 (2015); 38 - 63 (EL)
Social Policy; Vol 5 (2015); 38 - 63 (EN)

Copyright (c) 2016 Ελένη Ρομποτή, Ανδρέας Φερώνας (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.