Εξευρωπαϊσμός ελληνικής μεταναστευτικής πολιτικής: Κάθετη ανάλυση της διαμόρφωσης πέντε Οδηγιών της Ε.Ε. και η προώθηση των ελληνικών θέσεων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Κοινωνική Πολιτική  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΕξευρωπαϊσμός ελληνικής μεταναστευτικής πολιτικής: Κάθετη ανάλυση της διαμόρφωσης πέντε Οδηγιών της Ε.Ε. και η προώθηση των ελληνικών θέσεων (EL)
Εξευρωπαϊσμός ελληνικής μεταναστευτικής πολιτικής: Κάθετη ανάλυση της διαμόρφωσης πέντε Οδηγιών της Ε.Ε. και η προώθηση των ελληνικών θέσεων (EN)

Βιτσεντζάτος, Νάσος

Αντικείμενο μελέτης της παρούσας εισήγησης αποτελεί ο βαθμός και τρόπος επιρροής του ελληνικού πολιτικό-διοικητικού συστήματος στη διαδικασία διαμόρφωσης της ευρωπαϊκής πολιτικής για τη νόμιμη μετανάστευση. Αποτελεί επομένως, μία περίπτωση “bottom up” προσέγγισης της διαμόρφωσης πολιτικής σ’ ένα πλαίσιο («κάθετου») εξευρωπαϊσμού της λειτουργίας του ελληνικού πολιτικό-διοικητικού συστήματος.Ως βασικό μεθοδολογικό εργαλείο για την εμπειρική έρευνα, η έρευνα χρησιμοποίησε τη μελέτη περιπτώσεων πέντε Οδηγιών της Ε.Ε. για τη νόμιμη μετανάστευση, οι οποίες συζητήθηκαν κατά τη διαδικασία διαπραγμάτευσης, στην Ομάδα Εργασίας «Μετανάστευση – Εισδοχή» του Συμβουλίου της Ε.Ε..Η βασική υπόθεση εργασίας, συνοψίζεται ως εξής: η Ελλάδα (την περίοδο 2001-2005) πέτυχε την προώθηση των θέσεων της, αξιοποιώντας τη φάση της διαμόρφωσης των πέντε υπό μελέτη Οδηγιών κατά τη διαπραγμάτευσή τους σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η παρούσα εισήγηση εστιάζει στην “κάθετη” ανάλυση των υπό μελέτη 5 περιπτώσεων Οδηγιών.  (EL)
This article is dealing with the extent and the way of how the Greek political-administrative system affected the EU policy for legal immigration during its formulation phase. It adopts a “bottom-up” approach on the europeanization process of the Greek political-administrative system at the level of public policy formulation.The methodological framework context of the research is based on empirical evidence from 5 case studies of EU immigration policy Directives in the field of legal migration, that were formed during the negotiation phase at the “Migration and Expulsion” Working Group of the Council of the European Union.The core hypothesis of the article suggests that Greece, during the period 2001-2005, as an EU member state, achieved to promote its positions, by taking advantage of the country’s participation in the formulation of the 5 EU Directives on legal migration policy.  (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Πολιτική Επιστήμη (EL)
δημόσια διοίκηση (EL)
“bottom up” εξευρωπαϊσμός (EL)
δημόσια πολιτική μετανάστευσης (EL)
Μεταναστευτική Πολιτική (EL)
διαμόρφωση ευρωπαϊκής μεταναστευτικής πολιτικής (EL)
Διοικητική Επιστήμη (EL)
Migration Policy, Europeanization, Political Science, Management (EN)
“bottom-up” europeanization, legal immigration, EU immigration policy, EU, public policy formulation, Greece. (EN)


Κοινωνική Πολιτική

Ελληνική γλώσσα

2017-07-10


ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (EL)

2241-8652
Κοινωνική Πολιτική; Vol 7 (2017); 53-72 (EL)
Social Policy; Vol 7 (2017); 53-72 (EN)

Copyright (c) 2017 Νάσος Βιτσεντζάτος (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.