Κοινωνικά προβλήματα, κοινωνική πολιτική και λογοτεχνία (Ντίκενς) στην Βρετανία κατά τον 19ο αιώνα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Επιστημονική Εταιρεία Κοινωνικής Πολιτικής
Αποθετήριο :
Κοινωνική Πολιτική  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΚοινωνικά προβλήματα, κοινωνική πολιτική και λογοτεχνία (Ντίκενς) στην Βρετανία κατά τον 19ο αιώνα (EL)
Social Problems, social Policy and Literature (Dickens) in 19th Century Britain (EN)

Σκαρλατίδου, Εύα
Δικαίος, Κώστας

Το άρθρο αυτό αποσκοπεί στην συσχέτιση της λογοτεχνίας (Ντίκενς) με τα κοινωνικά προβλήματα και την κοινωνική πολιτική στην Βρετανία του 19ου αιώνος. Αρχικά προσεγγίζει το ερώτημα για πολιτικές αναγνώσεις λογοτεχνικών έργων, και κατόπιν παρουσιάζει εν συντομία τον τρόπο με τον οποίο η Αγγλία, αλλά και γενικά Βρετανία, κατόρθωσε να γίνει τόσο ισχυρή μέσα από την παραγωγή και εξαγωγή βαμβακιού. Γίνονται αναφορές στις εφευρέσεις που βοήθησαν στην ταχεία παραγωγή ενώ περιγράφονται οι συνθήκες ζωής και εργασίας των εργατών. Δίνεται έμφαση στους μη προνομιούχους του 19ου αιώνα, φτωχούς και πένητες, παράλληλα πληροφορούμαστε για τις εργασίες που αναγκάζονταν να κάνουν γυναίκες και παιδιά για να μπορέσουν να επιβιώσουν. Επιπλέον, γνωστοποιούνται νόμοι του αιώνα που σκοπό είχαν να βελτιωθεί η ζωή των μη προνομιούχων. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στα άτομα του 19ου αιώνα που διέφεραν από την πλειονότητα με τις πράξεις τους, και συχνά χαρακτηρίζονταν από τρίτους ως σοσιαλιστές. Κλείνοντας, τονίζεται η προσφορά του Ντίκενς στην κριτική των κοινωνικών και πολιτικών συνθηκών τις εποχής μέσα από τα έργα του αλλά και η επιρροή του σε άλλους λογοτέχνες. (EL)
The article aims to relate literature (Charles Dickens for that matter) to social problems and social policy decisions in 19th century Britain. It initially examines the question regarding of reading literature via a ‘political’ lens, and then turns to present Ch. Dickens’s biography andwork-titles. The article then turns its focus to ‘industrial revolution’, the conditions of life and work during the era, alongside an examination of key legislation relevant. It then attempts its main pursuit, that is a reading of ‘Oliver Twist, ‘Hard Times’ and ‘Great Expectations’ througha political viewpoint. It finds overall elements and pin-points extracts showing Dickens’s both latent and explicit political and social concerns, and concludes that he (alongside other authors) can and should be read having questions of politics and social policy in mind.The article aims to relate literature (Charles Dickens for that matter) to social problems and social policy decisions in 19th century Britain. It initially examines the question regarding of reading literature via a ‘political’ lens, and then turns to present Ch. Dickens’s biography and work-titles. The article then turns its focus to ‘industrial revolution’, the conditions of life and work during the era, alongside an examination of key legislation relevant. It then attempts its main pursuit, that is a reading of ‘Oliver Twist, ‘Hard Times’ and ‘Great Expectations’ through a political viewpoint. It finds overall elements and pin-points extracts showing Dickens’s both latent and explicit political and social concerns, and concludes that he (alongside other authors) can and should be read having questions of politics and social policy in mind. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

νόμοι (EL)
λογοτεχνία (EL)
εργοστάσια (EL)
Κοινωνική Πολιτική (EL)
εξαθλιωμένοι (EL)
Κοινωνικά Προβλήματα (EL)
γυναίκες (EL)
σοσιαλισμός (EL)
παιδιά (EL)

Επιστημονική Εταιρεία Κοινωνικής Πολιτικής (EL)
Hellenic Association of Social Policy (EN)

Κοινωνική Πολιτική

Ελληνική γλώσσα

2018-02-22


ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (EL)

2241-8652
Κοινωνική Πολιτική; Vol 9 (2018); 25-46 (EL)
Social Policy; Vol 9 (2018); 25-46 (EN)

Copyright (c) 2018 Κώστας Δικαίος, Εύα Σκαρλατίδου (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.