Κοινωνική επιχειρηματικότητα και σωφρονιστική. Προτεινόμενο μοντέλο εργασιακής επανένταξης έγκλειστων και αποφυλακισμένων στην Ελλάδα

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Journal of Social Policy  | ΕΚΤ eJournals
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
shareΚοινωνική επιχειρηματικότητα και σωφρονιστική. Προτεινόμενο μοντέλο εργασιακής επανένταξης έγκλειστων και αποφυλακισμένων στην Ελλάδα (EL)

Τσιλίκης, Χρήστος
Γάκου, Ελένη Μαρία

Το παρόν άρθρο αφορά στη διερεύνηση των δυνατοτήτων ανάπτυξης Κοινωνικών Επιχειρήσεων εντός και εκτός σωφρονιστικών καταστημάτων στην Ελλάδα από έγκλειστους και πρώην έγκλειστους αντίστοιχα. Αρχικά γίνεται μια ιστορική αναδρομή στο δικαίωμα για εργασία για τα άτομα που διαβιούν σε καταστήματα κράτησης ενώ ακολουθεί κριτική αποτίμηση του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου στη χώρα σε σχέση με τις ευκαιρίες απασχόλησης που αυτό προσφέρει. Αποτιμώνται οι προοπτικές ανάπτυξης Κοινωνικών Επιχειρήσεων τόσο εντός όσο και εκτός των καταστημάτων κράτησης ενώ προτείνεται ένα μοντέλο συνεργασίας ανάμεσα σε φορείς του Τρίτου, Ιδιωτικού και Δημόσιου Τομέα. Αναπτύσσονται οι λόγοι για τους οποίους οι Κοινωνικές Επιχειρήσεις και γενικότερα οι φορείς του Τρίτου Τομέα δύνανται να δραστηριοποιηθούν επιτυχώς στο πεδίο της κοινωνικής και εργασιακής ένταξης ή επανένταξης έγκλειστων ή αποφυλακισμένων ενώ παρατίθενται παραδείγματα συμπράξεων από το εξωτερικό. Θεμελιώνεται η επιχειρηματολογία υπέρ της αναγκαιότητας των συμπράξεων τόσο σε όρους οικονομίας όσο και απόδοσης καθώς επίσης υπογραμμίζεται η ανάγκη για ανάπτυξη προγραμμάτων των οποίων η αποτελεσματικότητα θα αποτιμάται βάσει ανάπτυξης δεικτών. Με γνώμονα τα παραπάνω καλά παραδείγματα αναπτύσσεται ένα πρότυπο μοντέλο σύμπραξης μεταξύ Τρίτου, Ιδιωτικού και Δημοσίου Τομέα  το οποίο δομείται και αναλύεται στα επιμέρους χαρακτηριστικά του στην πρόταση μας και αφορά την εφαρμογή πιλοτικού προγράμματος στις αγροτικές φυλακές της χώρας. (EL)
This article explores the dynamics of developing Social Enterprises, within and outside Greek detention centers, by inmates and ex-prisoners respectively. Initially, a historical overview of the right to work for people living in detention centers is presented, while a thorough and critical assessment of the current institutional framework in Greece, regarding employment opportunities it offers, is made. The prospects of developing Social Enterprises both inside and outside detention facilities is furthermore evaluated, while a model of cooperation between third, private and public sector bodies is proposed. The reasons why social enterprises, and third sector organizations in general, can successfully engage in the field of social and work integration or reintegration of prisoners or ex-prisoners are being elaborated on and coupled with examples of partnerships from abroad. A set of valid arguments is put forth as to the necessity of partnerships -both in terms of economy and performance- as well as to the need to develop programs whose effectiveness will eventually be evaluated on the basis of a series of indicators that are specially made for the program in question. In light of the aforestated best practices from abroad, we shall subsequently come up with a framework of cooperation between the Third, the Private and the Public Sector: the aforementioned framework is to be duly structured and analyzed as to its individual features within our proposal and is intertwined with the implementation of a pilot program in rural prisons in Greece. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Σωφρονιστική (EL)
Κοινωνική Οικονομία (EL)


Κοινωνική Πολιτική

Greek

2018-02-22


ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (EL)

2241-8652
Κοινωνική Πολιτική; Vol 9 (2018); 88-110 (EL)
Social Policy; Vol 9 (2018); 88-110 (EN)

Copyright (c) 2018 Χρήστος Τσιλίκης, Ελένη Μαρία Γάκου (EN)*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)