Σολιτόνια στην οπτική και στα συμπυκνώματα bose-einstein με χωρικά ανομοιογενή μη γραμμικότητα

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
Σολιτόνια στην οπτική και στα συμπυκνώματα bose-einstein με χωρικά ανομοιογενή μη γραμμικότητα

Τσίτουρα Φωτεινή

'Ε.Νισταζάκης
Δ.Φραντζεσκάκης (επιβλέπων)
Δ.Ρείσης

Διπλωματική εργασία (Εκπονήθηκε το έτος: 2012)

Optic
Οπτική
Non-linearity
Μη γραμμικότητα
Solitons
Ανομοιογενή
Σολιτόνια
Αλληλεπιδράσεις
Interactions
Inhomogeneous

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (EL)
University of Athens (EN)

Ελληνική γλώσσα

2012


National and Kapodistrian University of Athens (UOA)

All rights remain with the author, until they expire.
Access to the work is permitted for personal, educational or research use only.*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.