Ανάπτυξη μεθόδου προσδιορισμού της γλουταθειόνης με την τεχνική της τριχοειδούς ηλεκτροφόρησης και χρήση του μεθυλεστέρα του προπιολικο

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)
Ανάπτυξη μεθόδου προσδιορισμού της γλουταθειόνης με την τεχνική της τριχοειδούς ηλεκτροφόρησης και χρήση του μεθυλεστέρα του προπιολικο

Τσαρδάκα Ειρήνη - Χρυσάνθη

Αναστασία Ζώτου Αναπλ. Καθηγήτρια ΑΠΘ

Διπλωματική εργασία (Εκπονήθηκε το έτος: 2013)

Μεθυλεστέρας του προπιολικού οξέος
Τριχοειδής Ηλεκτροφόρηση
Methyl propiolate
Capillary Electrophoresis
Γλουταθειόνη
Derivatization
Παραγωγοποίηση
Glutathione

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (EL)
University of Athens (EN)

Ελληνική γλώσσα

2013


National and Kapodistrian University of Athens (UOA)

All rights remain with the author, until they expire.
Access to the work is permitted for personal, educational or research use only.*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.