Ανασκόπηση και συγκριτική αξιολόγηση στατιστικών μεθόδων ανάλυσης πληθυσμιακών ερευνών με διαφορετικό δειγματοληπτικό κλάσμα ανά στρώ

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Digital Library of Grey Literature
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2015 (EN)
Ανασκόπηση και συγκριτική αξιολόγηση στατιστικών μεθόδων ανάλυσης πληθυσμιακών ερευνών με διαφορετικό δειγματοληπτικό κλάσμα ανά στρώ

Μαργετάκη Αικατερίνη

Καθηγητής Α.Μπουρνέτας
ΕΔΙΠ Ν.Πανταζής
Αναπλ.Καθηγήτρια Γ.Τουλούμη

Διπλωματική εργασία (Εκπονήθηκε το έτος: 2015)

Μη ανταπόκριση
Missing
Ελλείπουσες τιμές
Πολλαπλές αντικαταστάσεις
Πληθυσμιακές μελέτες
Nonresponse
Survey data
Στάθμιση αντίστροφης πιθανότητας

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (EL)
University of Athens (EN)

Greek

2015


National and Kapodistrian University of Athens (UOA)

All rights remain with the author, until they expire.
Access to the work is permitted for personal, educational or research use only.*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)