Επίδραση της πίεσης του αεροθαλάμου της λαρυγγικής μάσκας στην εμφάνιση μετεγχειρητικών επιπλοκών και αξιολόγηση της χρήσης της μανομετ

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο




2013 (EL)
Επίδραση της πίεσης του αεροθαλάμου της λαρυγγικής μάσκας στην εμφάνιση μετεγχειρητικών επιπλοκών και αξιολόγηση της χρήσης της μανομετ

Χαντζάρα Γεωργία

Επ.Καθ. Ν. Ιακωβίδου
Καθ. Λ.Παπαδημητρίου
Καθ. Θ. Ξάνθος

Διπλωματική εργασία (Εκπονήθηκε το έτος: 2013)

Φαρυγγολαρυγγική νοσηρότητα
Πίεση αεροθαλάμου
Ελεγχόμενος αερισμός
Pressure support ventilation
Cuff pressure
Υποβοηθούμενος αερισμός
Λαρυγγική μάσκα

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (EL)
University of Athens (EN)

Ελληνική γλώσσα

2013


National and Kapodistrian University of Athens (UOA)

All rights remain with the author, until they expire.
Access to the work is permitted for personal, educational or research use only.



*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.