Σχεδιασμός και υλοποίηση συστήματος αναγνώρισης προτύπων για ταξινομηση πρωτεομικών σημάτων φασματοσκοπίας μάζας (MS-SPECTRA) ασθενών με καρ

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)
Σχεδιασμός και υλοποίηση συστήματος αναγνώρισης προτύπων για ταξινομηση πρωτεομικών σημάτων φασματοσκοπίας μάζας (MS-SPECTRA) ασθενών με καρ

Σιδεράκης Δημήτριος

Διονύσιος Κάβουρας Καθηγήτης Επιβλέπων

Διπλωματική εργασία (Εκπονήθηκε το έτος: 2011)

m/z interval
βιοδείκτες
Pattern Recognition
διάστημα m/z
Mass Spectrometry
biomarkers
Αναγνώρηση Προτύπων
Proteomics
Φασματοσκοπια Μάζας
Πρωτεομική

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (EL)
University of Athens (EN)

Ελληνική γλώσσα

2011


National and Kapodistrian University of Athens (UOA)

All rights remain with the author, until they expire.
Access to the work is permitted for personal, educational or research use only.*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.