Ανάπτυξη μεθόδου LC-MS/MS για τον προσδιορισμό των πιθανών γονιδιοτοξικών προσμίξεων της μεροπενέμης σε πρώτη ύλη με τη βοήθεια πειραματικού

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Ανάπτυξη μεθόδου LC-MS/MS για τον προσδιορισμό των πιθανών γονιδιοτοξικών προσμίξεων της μεροπενέμης σε πρώτη ύλη με τη βοήθεια πειραματικού

Γρηγόρη Αικατερίνη

Επίκουρος καθηγητής
Ντότσικας Ιωάννης

Διπλωματική εργασία (Εκπονήθηκε το έτος: 2016)

Box-Behnken
LC-MS/MS
Γονιδιοτοξικές προσμίξεις
Μεροπενέμη
Meropenem
Genotoxic impurities
Grid point search methodology

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (EL)
University of Athens (EN)

Ελληνική γλώσσα

2016


National and Kapodistrian University of Athens (UOA)

All rights remain with the author, until they expire.
Access to the work is permitted for personal, educational or research use only.*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.