Απομόνωση και ταυτοποίηση δευτερογενών μεταβολιτών από τα ροδοφύκη Laurencia microcladia και Laurencia obtusa

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Απομόνωση και ταυτοποίηση δευτερογενών μεταβολιτών από τα ροδοφύκη Laurencia microcladia και Laurencia obtusa

Χαριζάνη Μαρία

Ευσταθία Ιωάννου Λέκτορας (επιβλέπουσα)
Βασίλειος Ρούσσης Καθηγητής
Αλέξιος-Λέανδρος Σκαλτσούνης Καθηγητής

Διπλωματική εργασία (Εκπονήθηκε το έτος: 2014)

Ροδοφύκη
Secondary metabolites
Laurencia obtu
Θαλάσσια φυσικά προϊόντα
Laurencia microcladia
Marine natural products
Red algae
Laurencia obtusa
Δευτερογενείς μεταβολίτες

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (EL)
University of Athens (EN)

Ελληνική γλώσσα

2014


National and Kapodistrian University of Athens (UOA)

All rights remain with the author, until they expire.
Access to the work is permitted for personal, educational or research use only.*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.