Μελέτη ομοαξονικών κοιλοτήτων γυροτρονίου με επιφανειακές ρυτιδώσεις στον εσωτερικό ομοαξονικό αγωγό και στην εσωτερική επιφάνεια του κ

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Μελέτη ομοαξονικών κοιλοτήτων γυροτρονίου με επιφανειακές ρυτιδώσεις στον εσωτερικό ομοαξονικό αγωγό και στην εσωτερική επιφάνεια του κ

Παναγόπουλος Παναγιώτης

Ιωάννης Τίγκελης Καθηγητής

Διπλωματική εργασία (Εκπονήθηκε το έτος: 2015)

Γυροτρόνιο
Ομοαξονική κοιλότητα
Coaxi
Επιλεκτικότητα τρόπων
ΤΜ τρόπων
Διαμήκεις Ρυτιδώσεις
Gyrotron
Αναλυτικές εκφράσεις ΤΕ
Longitudinal Corrugations

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (EL)
University of Athens (EN)

Ελληνική γλώσσα

2015


National and Kapodistrian University of Athens (UOA)

All rights remain with the author, until they expire.
Access to the work is permitted for personal, educational or research use only.*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.