Εφαρμογές της τεχνικής HPTLC στη ποσοτική και ποιοτική μελέτη εκχυλισμάτων φύλλων ελιάς και του είδους Genista halacsyi

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)
Εφαρμογές της τεχνικής HPTLC στη ποσοτική και ποιοτική μελέτη εκχυλισμάτων φύλλων ελιάς και του είδους Genista halacsyi

Μπόκα Βασιλική-Ιωάννα

Καθηγητής Αλέξιος-Λέανδρος Σκαλτσούνης
Επ. Καθηγητής Νεκτάριος Αληγιάννης Επιβλέπων
Καθηγητής Βασίλειος Ρούσσης

Διπλωματική εργασία (Εκπονήθηκε το έτος: 2011)

Genista halacsyi
Isofl
Χρωματογραφία Λεπτής Στιβάδας Υψηλής Απόδοσης
Χρωματογραφία Κατανομής με Φυγοκέντρηση
Ολευρωπεΐνη
Ισοφλαβόνες

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (EL)
University of Athens (EN)

Ελληνική γλώσσα

2011


National and Kapodistrian University of Athens (UOA)

All rights remain with the author, until they expire.
Access to the work is permitted for personal, educational or research use only.*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.