Εφαρμογές της τεχνικής HPTLC στη ποσοτική και ποιοτική μελέτη εκχυλισμάτων φύλλων ελιάς και του είδους Genista halacsyi

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Digital Library of Grey Literature
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2011 (EN)
Εφαρμογές της τεχνικής HPTLC στη ποσοτική και ποιοτική μελέτη εκχυλισμάτων φύλλων ελιάς και του είδους Genista halacsyi

Μπόκα Βασιλική-Ιωάννα

Καθηγητής Αλέξιος-Λέανδρος Σκαλτσούνης
Επ. Καθηγητής Νεκτάριος Αληγιάννης Επιβλέπων
Καθηγητής Βασίλειος Ρούσσης

Διπλωματική εργασία (Εκπονήθηκε το έτος: 2011)

Genista halacsyi
Isofl
Χρωματογραφία Λεπτής Στιβάδας Υψηλής Απόδοσης
Χρωματογραφία Κατανομής με Φυγοκέντρηση
Ολευρωπεΐνη
Ισοφλαβόνες

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (EL)
University of Athens (EN)

Greek

2011


National and Kapodistrian University of Athens (UOA)

All rights remain with the author, until they expire.
Access to the work is permitted for personal, educational or research use only.*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)