Μεταβολίτες νευροδιαβιβαστών σε βιολογικά υγρά παιδιών ηλικίας 5 ως 16 ετών με όγκο οπισθίου κρανιακού βόθρου: συσχέτισή τους με την νοημοσ

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Μεταβολίτες νευροδιαβιβαστών σε βιολογικά υγρά παιδιών ηλικίας 5 ως 16 ετών με όγκο οπισθίου κρανιακού βόθρου: συσχέτισή τους με την νοημοσ

Βαρελά Μαρία

Γεώργιος Αλεβιζόπουλος

Διδ. Διατριβή (Εκπονήθηκε το έτος: 2014)

Όγκοι οπισθίου βόθρου
Posterior fossa tumors
Metabolites of neurotransmitters
Μεταβολίτες νευροδιαβιβαστών
Δοκιμασίες νοημοσύνης και συμπεριφοράς
Tests of inteligence

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (EL)
University of Athens (EN)

Ελληνική γλώσσα

2014


National and Kapodistrian University of Athens (UOA)

All rights remain with the author, until they expire.
Access to the work is permitted for personal, educational or research use only.*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.