Μελέτη της αλληλεπίδρασης των συμπλόκων ενώσεων [Pt(II) ή Cu(II) ή Pd(ΙΙ) - πολυηλεκτρολύτης φορέας της L-Αλανίνης] με το ct-DNA

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Digital Library of Grey Literature
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2012 (EN)
Μελέτη της αλληλεπίδρασης των συμπλόκων ενώσεων [Pt(II) ή Cu(II) ή Pd(ΙΙ) - πολυηλεκτρολύτης φορέας της L-Αλανίνης] με το ct-DNA

Μανίκα Κυριακή

Μεθενίτης Κωνσταντίνος Αναπλ. Καθηγ.

Διπλωματική εργασία (Εκπονήθηκε το έτος: 2012)

DNA αλληλεπιδράσεις
φασματοσκοπία
DNA interactions
αμινοξέα
spectroscopy
aminoacids
complexes of Pt(II)
πολυηλεκτρολύτες
Cu(II)
Pd(II)
polyelectrolytes
σύμπλοκα Pt(II)

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (EL)
University of Athens (EN)

Greek

2012


National and Kapodistrian University of Athens (UOA)

All rights remain with the author, until they expire.
Access to the work is permitted for personal, educational or research use only.*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)