δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Ηλεκτρικές και μαγνητικές ιδιότητες σύνθετων οξειδίων του Βαναδίου του τύπου M3Fe4V6O24
Zn
και της ένωσης Ni2FeV3O11
όπου Μ= Mn
Mg

Βούλγαρης Χρήστος

Γκούσκος Νικόλαος
Αναπληρωτής Καθηγητής
Γλένης Σπυρίδων
Επίκουρος Καθηγητής
κύριος επιβλέπων
Λυκοδήμος Βλάσιος

Διπλωματική εργασία (Εκπονήθηκε το έτος: 2014)

Αγωγιμότητα συνεχούς
DC Conductivity
EPR
Οξείδια Βαναδίου
Vanadate oxides
Αγωγιμότητα Mott
Πολαρόνια
Polarons
Mott’s Conductivity

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (EL)
University of Athens (EN)

Ελληνική γλώσσα

2014


National and Kapodistrian University of Athens (UOA)

All rights remain with the author, until they expire.
Access to the work is permitted for personal, educational or research use only.*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.