Περιβάλλον λογισμικού ανοιχτού κώδικα για την ανάπτυξη εφαρμογών Επαυξητικής και Εναλλακτικής Επικοινωνίας βασιζόμενων σε συστατικά

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο




2012 (EL)
Περιβάλλον λογισμικού ανοιχτού κώδικα για την ανάπτυξη εφαρμογών Επαυξητικής και Εναλλακτικής Επικοινωνίας βασιζόμενων σε συστατικά

Πίνο Αλέξανδρος-Στάθης

Επίκουρος Καθη
Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΚΠΑ Γεώργιος Κουρουπέτρογλου (Επιβλέπων)
Καθηγητής Πανεπιστημίου Κρήτης Κωνσταντίνος Στεφανίδης

Διδ. Διατριβή (Εκπονήθηκε το έτος: 2012)

Επαυξητική και Εναλλακτική Επικοινωνία
Σχεδίαση για Όλους
Συστατικά λογισ
Συμβολικά συστήματα επικοινωνίας
Λογισμικό ανοιχτού κώδικα

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (EL)
University of Athens (EN)

Ελληνική γλώσσα

2012


National and Kapodistrian University of Athens (UOA)

All rights remain with the author, until they expire.
Access to the work is permitted for personal, educational or research use only.



*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.