Φαινοτυπικός και γονοτυπικός έλεγχος στελεχών Candida. Προοπτική μελέτη καντιντουρίας και συσχέτισή της με την ανάπτυξη καντινταιμίας

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)
Φαινοτυπικός και γονοτυπικός έλεγχος στελεχών Candida. Προοπτική μελέτη καντιντουρίας και συσχέτισή της με την ανάπτυξη καντινταιμίας

Ανυφαντής Ιωάννης

κ. Γεώργιος Πετρίκκος
Ομ. Καθηγητής
Καθηγητής
Αναπληρωτής Καθηγητής
κ .Νικόλαος Κατσιλάμπρος
(Επιβλέπων)
κ. Γεώργιος Δαΐκος

Διδ. Διατριβή (Εκπονήθηκε το έτος: 2013)

Γονότυπος
Fungi
Κάντιντα
Candiuria
Καντιντουρία
Candida
Καντινταιμία
Candidaemia
Μύκητες
Genotype

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (EL)
University of Athens (EN)

Ελληνική γλώσσα

2013


National and Kapodistrian University of Athens (UOA)

All rights remain with the author, until they expire.
Access to the work is permitted for personal, educational or research use only.*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.