Σύνθεση Δισυσταδικών Συμπολυμερών Πολυαιθυλενοξειδίου με Πολυ(μεθακρυλικό τριτοταγή βουτυλεστέρα) για Χρήση στην Top-Down και Bottom-Up Λιθογρα

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)
Σύνθεση Δισυσταδικών Συμπολυμερών Πολυαιθυλενοξειδίου με Πολυ(μεθακρυλικό τριτοταγή βουτυλεστέρα) για Χρήση στην Top-Down και Bottom-Up Λιθογρα

Γιακουμάκη Αναστασία

Λέκτορας ΕΚΠΑ Επιβλέπουσα
Μαργαρίτα Χατζηχρηστίδη

Διπλωματική εργασία (Εκπονήθηκε το έτος: 2011)

ριζικός πολυμερισμός μεταφοράς ατόμου
Πολυ(μεθακρυλικός τριτοταγής βουτυλεστέρας)
top-down λιθογραφ
Πολυ(αιθυλενοξείδιο)
bottom-up λιθογραφία

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (EL)
University of Athens (EN)

Ελληνική γλώσσα

2011


National and Kapodistrian University of Athens (UOA)

All rights remain with the author, until they expire.
Access to the work is permitted for personal, educational or research use only.*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.