Ανάπτυξη αλγορίθμων για την εκτίμηση των αλληλεπιδράσεων μεταξύ σωματιδιακών ρύπων και νεφικών σχηματισμών

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)
Ανάπτυξη αλγορίθμων για την εκτίμηση των αλληλεπιδράσεων μεταξύ σωματιδιακών ρύπων και νεφικών σχηματισμών

Σολωμός Σταύρος

Γ. Κάλλος Καθηγ. Επιβλέπων
Α. Νένες Καθηγ.
Ν. Μιχαλόπουλος Καθηγ.
Μ. Τόμπρου Αναπλ. Καθηγ.
Κ. Ιακωβίδης Αναπλ. Καθηγ.
Χ. Ζερεφός Καθηγ.
Ι. Πυθ

Διδ. Διατριβή (Εκπονήθηκε το έτος: 2011)

Σωματίδια
Νέφη
Άμεση
Clouds
Aerosols
Models
Indirect
Έμμεση
Μοντέλα
Direct

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (EL)
University of Athens (EN)

Ελληνική γλώσσα

2011


National and Kapodistrian University of Athens (UOA)

All rights remain with the author, until they expire.
Access to the work is permitted for personal, educational or research use only.*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.