Επισκόπηση Έξυπνων Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Υποσυστημάτων σε Έξυπνα Δίκτυα Ηλεκτρικής Ενέργειας

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Επισκόπηση Έξυπνων Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Υποσυστημάτων σε Έξυπνα Δίκτυα Ηλεκτρικής Ενέργειας

Γαλακούτη Αντωνία

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΜΕΡΑΚΟΣ

Πτυχιακή εργασία (Εκπονήθηκε το έτος: 2015)

Έξυπνο Δίκτυο Ηλεκτρικής Ενέργειας
έξυπνο επικοινωνιακό υποσύστημα
Έξυπν
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
έξυπνο πληροφοριακό υποσύστημα

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (EL)
University of Athens (EN)

Ελληνική γλώσσα

2015


National and Kapodistrian University of Athens (UOA)

All rights remain with the author, until they expire.
Access to the work is permitted for personal, educational or research use only.*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.