Διερεύνηση στερεοεκλεκτικών προσεγγίσεων σύνθεσης φωσφινικών ψευδοπεπτιδικών κορμών

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Διερεύνηση στερεοεκλεκτικών προσεγγίσεων σύνθεσης φωσφινικών ψευδοπεπτιδικών κορμών

Ρούτης Βασίλειος-Μελέτιος

Δημήτριος Γεωργιάδης Επίκ. Καθηγητής

Διπλωματική εργασία (Εκπονήθηκε το έτος: 2015)

Οργανική Σύνθεση
Stereoselectivity
Oxazolidinone
Phosphinic Acid
Φωσφινικό οξύ
Ephedrine
Εφεδρίνη
Στερεοεκλεκτικότητα
Οξαζολιδινόνη
Organic Synthesis

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (EL)
University of Athens (EN)

Ελληνική γλώσσα

2015


National and Kapodistrian University of Athens (UOA)

All rights remain with the author, until they expire.
Access to the work is permitted for personal, educational or research use only.*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.