Η ρύθμιση της απαλλαγής του οφειλέτη από την ευθύνη του σε περίπτωση αθέτησης των συμβατικών του υποχρεώσεων κατά το άρθρο 79 της σύμβασης

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Digital Library of Grey Literature
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2012 (EN)
Η ρύθμιση της απαλλαγής του οφειλέτη από την ευθύνη του σε περίπτωση αθέτησης των συμβατικών του υποχρεώσεων κατά το άρθρο 79 της σύμβασης

Καυκούλα Μαρίνα

Γ. Λέκκας
Α. Καραμπατζός
Ε. Πούλου - Οικονομίδου

Διπλωματική εργασία (Εκπονήθηκε το έτος: 2012)

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (EL)
University of Athens (EN)

Greek

2012


National and Kapodistrian University of Athens (UOA)

All rights remain with the author, until they expire.
Access to the work is permitted for personal, educational or research use only.*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)