σκευάσματα και έλεγχο διαλυτοποίησης

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Digital Library of Grey Literature
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2013 (EN)
Aνάπτυξη και επικύρωση μεθόδου HPLC για τον προσδιορισμό της Νατριούχου Ραμπεπραζόλης σε πρώτη ύλη
σκευάσματα και έλεγχο διαλυτοποίησης

Σγουρού Ελευθερία

Μ. Κουππάρης Καθηγητής

Διπλωματική εργασία (Εκπονήθηκε το έτος: 2013)

Drug
Έλεγχος διαλυτοποίησης
Προσμίξεις
Rabeprazole sodium
Impurities
Dissolution test
Νατριούχος ραμπεπραζόλη
Φαρμακευτικό σκεύασμα
Υγροχρωματογραφία
HPLC

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (EL)
University of Athens (EN)

Greek

2013


National and Kapodistrian University of Athens (UOA)

All rights remain with the author, until they expire.
Access to the work is permitted for personal, educational or research use only.*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)