Προβολικές επιλύσεις των αναπαραστάσεων της GL_n

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Digital Library of Grey Literature
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2015 (EN)
Προβολικές επιλύσεις των αναπαραστάσεων της GL_n

Στεργιοπούλου Δήμητρα-Διονυσία

Μιχάλης Μαλιάκας Καθηγητής

Διπλωματική εργασία (Εκπονήθηκε το έτος: 2015)

Projective resolutions
Polynomial representations
Schur algebra
Πολυωνυμικές αναπαραστάσεις
GL_n
Global dimension
Άλγεβρα Schur
Ολική διάσταση
Προβολικές επιλύσεις

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (EL)
University of Athens (EN)

Greek

2015


National and Kapodistrian University of Athens (UOA)

All rights remain with the author, until they expire.
Access to the work is permitted for personal, educational or research use only.*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)