Δημιουργία ενός Αρχείου Διασφάλισης της Συνεχειας της Φροντίδας (Continuity of Care Record - CCR) του ασθενούς σύμφωνα με το πρότυπο ASTM E2369-05

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
Δημιουργία ενός Αρχείου Διασφάλισης της Συνεχειας της Φροντίδας (Continuity of Care Record - CCR) του ασθενούς σύμφωνα με το πρότυπο ASTM E2369-05

Οικονόμη Ελένη

Σπυρόπουλος Βασίλης Καθηγ. ΤΕΙ-Α (Επιβλέπων)
Μαρούλης Δημήτρης Καθηγ. ΕΚΠΑ
Σαγκριώτης Μανώλης Αναπλ. Καθηγ.ΕΚΠΑ

Διπλωματική εργασία (Εκπονήθηκε το έτος: 2012)

Μεταφορά Ιατρικών Πληροφοριών
Πρότυπο CCR
Con
ASTM
Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας
Αρχείο διασφάλισης της Συνέχειας της Φροντίδας του Ασθενούς

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (EL)
University of Athens (EN)

Ελληνική γλώσσα

2012


National and Kapodistrian University of Athens (UOA)

All rights remain with the author, until they expire.
Access to the work is permitted for personal, educational or research use only.*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.