Σύνθεση νέων παραγώγων της φαινόλης και της ναφθόλης με μελατονινεργική δράση

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Σύνθεση νέων παραγώγων της φαινόλης και της ναφθόλης με μελατονινεργική δράση

Σεραφίδου Αγγελική - Θεοδώρα

Τσοτίνης Ανδρέας Καθηγητής (Επιβλέπων)
Πουλή Νικολαϊς Καθηγήτρια
Μαράκος Παναγιώτης Καθηγητής

Διπλωματική εργασία (Εκπονήθηκε το έτος: 2015)

Melatoninergic activity
Μελατονινεργική δράση
Melatonin
Xenopus laevis
Μελατονίνη
Ορμόνη του σκότους
Κιρκαδιανος ρυθμός
Επίφυση
Circardian rythms
Pineal hormone

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (EL)
University of Athens (EN)

Ελληνική γλώσσα

2015


National and Kapodistrian University of Athens (UOA)

All rights remain with the author, until they expire.
Access to the work is permitted for personal, educational or research use only.*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.