Εκπομπή και διάδοση φωτός σε νανοδομημένα πλασμονικά μεταϋλικά

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
Εκπομπή και διάδοση φωτός σε νανοδομημένα πλασμονικά μεταϋλικά

Τσερκέζης Χρήστος

Καθηγητής Νικόλαος Στεφάνου (Επιβλέπων)
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Μαρία Καλαμιώτου
Επίκουρος Καθηγητής Νικόλαος Σαρλής

Διδ. Διατριβή (Εκπονήθηκε το έτος: 2012)

Φωτονικοί κρύσταλλοι
Πολλαπλή σκέδαση
Αρνητική διάθλαση
Photonic crystals
Negativ
Ομοιογενοποίηση
Πλασμονικά μεταϋλικά
Multiple scattering
Plasmonic metamaterials

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (EL)
University of Athens (EN)

Ελληνική γλώσσα

2012


National and Kapodistrian University of Athens (UOA)

All rights remain with the author, until they expire.
Access to the work is permitted for personal, educational or research use only.*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.