Βιοστρωματογραφική και Παλαιοπεριβαλλοντική ανάλυση στα πλαίσια της γεωδυναμικής εξέλιξης της λεκάνης της Θράκης

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Digital Library of Grey Literature
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
sharePhD thesis (EN)

2016 (EN)
Βιοστρωματογραφική και Παλαιοπεριβαλλοντική ανάλυση στα πλαίσια της γεωδυναμικής εξέλιξης της λεκάνης της Θράκης

Κωστοπούλου Σοφία

Τριανταφύλλου Μαρία Καθηγήτρια

Διδ. Διατριβή (Εκπονήθηκε το έτος: 2016)

Ολιγόκαινο
Planktonic foraminifera
Eocene/Oligocene boundary
Ηώκαινο
Λήμνος
Oligocene
Πλαγκτονικά τρηματοφόρα
Lemnos Island
Όριο Ηωκαίνου/Ολιγοκαίνου
Eocene

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (EL)
University of Athens (EN)

Greek

2016


National and Kapodistrian University of Athens (UOA)

All rights remain with the author, until they expire.
Access to the work is permitted for personal, educational or research use only.*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)