δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
ηλεκτρονικού παιχνιδιού για υποστήριξη διδασκαλίας σε περιβάλλον Android
Ανάπτυξη συνεργατικού

Μπόρσης Παναγιώτης
Αγαθάγγελος-Ιωάννου Γεώργιος
Παπαφώτης Νικόλαος

Ιωάννης Κοτρώνης

Πτυχιακή εργασία (Εκπονήθηκε το έτος: 2015)

game
educational
questions
παιχνίδι
Αndroid
εκπαίδευση
AndroLearning
ερωτήσεις

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (EL)
University of Athens (EN)

Ελληνική γλώσσα

2015


National and Kapodistrian University of Athens (UOA)

All rights remain with the author, until they expire.
Access to the work is permitted for personal, educational or research use only.*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.