Μελέτη της κυτταρικής τοπολογίας της πλήρους μήκους και των εναλλακτικών ισομορφών της L-Dopa αποκαρβοξυλάσης

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)
Μελέτη της κυτταρικής τοπολογίας της πλήρους μήκους και των εναλλακτικών ισομορφών της L-Dopa αποκαρβοξυλάσης

Ζερβακάκη Βασιλική

Ευθυμιόπουλος Σπύρος Αναπλ. Καθηγ.
Σίδερης Διαμάντης Αναπλ. Καθηγ.
Βασιλακοπούλου Διδώ Αναπλ. Καθηγ. (Επιβλέπουσα)

Διπλωματική εργασία (Εκπονήθηκε το έτος: 2013)

Topology of DDC
Μηχανισμοί απελευθέρωσης DDC
Τοπολογία εναλλακτικών ισομορφών DDC
Triton x-114
Topology of DDC al
Τοπολογία DDC
L-DOPA αποκαρβοξυλάση
L-DOPA decarboxylase

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (EL)
University of Athens (EN)

Ελληνική γλώσσα

2013


National and Kapodistrian University of Athens (UOA)

All rights remain with the author, until they expire.
Access to the work is permitted for personal, educational or research use only.*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.