Μελέτη της κυτταρικής τοπολογίας της πλήρους μήκους και των εναλλακτικών ισομορφών της L-Dopa αποκαρβοξυλάσης

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Digital Library of Grey Literature
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2013 (EN)
Μελέτη της κυτταρικής τοπολογίας της πλήρους μήκους και των εναλλακτικών ισομορφών της L-Dopa αποκαρβοξυλάσης

Ζερβακάκη Βασιλική

Ευθυμιόπουλος Σπύρος Αναπλ. Καθηγ.
Σίδερης Διαμάντης Αναπλ. Καθηγ.
Βασιλακοπούλου Διδώ Αναπλ. Καθηγ. (Επιβλέπουσα)

Διπλωματική εργασία (Εκπονήθηκε το έτος: 2013)

Topology of DDC
Μηχανισμοί απελευθέρωσης DDC
Τοπολογία εναλλακτικών ισομορφών DDC
Triton x-114
Topology of DDC al
Τοπολογία DDC
L-DOPA αποκαρβοξυλάση
L-DOPA decarboxylase

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (EL)
University of Athens (EN)

Greek

2013


National and Kapodistrian University of Athens (UOA)

All rights remain with the author, until they expire.
Access to the work is permitted for personal, educational or research use only.*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)