Η επίδραση της σιλδεναφίλης στην έκταση του εμφράγματος του μυοκαρδίου και στην αναδιαμόρφωση της αριστερής κοιλίας σε μοντέλο επίμυος.

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)
Η επίδραση της σιλδεναφίλης στην έκταση του εμφράγματος του μυοκαρδίου και στην αναδιαμόρφωση της αριστερής κοιλίας σε μοντέλο επίμυος.

Κονταράς Κωνσταντίνος

Kαθηγητής Χριστόδουλος Στεφανάδης
Kαθηγητής Δημήτριος Τούσουλης (επιβλέπων)
Kαθηγητής Ευστάθιος Ηλιοδρομίτης

Διδ. Διατριβή (Εκπονήθηκε το έτος: 2013)

Myocardial infarction
Reperfusion
Διάταξη κατά Langendorff
Έμφραγμα μυοκαρδίου
Langendorff apparatus
Sildenafil
Remodeling
Σιλδεναφίλη
Αναδιαμόρφωση
Επαναιμάτωση

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (EL)
University of Athens (EN)

Ελληνική γλώσσα

2013


National and Kapodistrian University of Athens (UOA)

All rights remain with the author, until they expire.
Access to the work is permitted for personal, educational or research use only.*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.