Η επίδραση της σιλδεναφίλης στην έκταση του εμφράγματος του μυοκαρδίου και στην αναδιαμόρφωση της αριστερής κοιλίας σε μοντέλο επίμυος.

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Digital Library of Grey Literature
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
sharePhD thesis (EN)

2013 (EN)
Η επίδραση της σιλδεναφίλης στην έκταση του εμφράγματος του μυοκαρδίου και στην αναδιαμόρφωση της αριστερής κοιλίας σε μοντέλο επίμυος.

Κονταράς Κωνσταντίνος

Kαθηγητής Χριστόδουλος Στεφανάδης
Kαθηγητής Δημήτριος Τούσουλης (επιβλέπων)
Kαθηγητής Ευστάθιος Ηλιοδρομίτης

Διδ. Διατριβή (Εκπονήθηκε το έτος: 2013)

Myocardial infarction
Reperfusion
Διάταξη κατά Langendorff
Έμφραγμα μυοκαρδίου
Langendorff apparatus
Sildenafil
Remodeling
Σιλδεναφίλη
Αναδιαμόρφωση
Επαναιμάτωση

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (EL)
University of Athens (EN)

Greek

2013


National and Kapodistrian University of Athens (UOA)

All rights remain with the author, until they expire.
Access to the work is permitted for personal, educational or research use only.*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)