Φυτοχημική μελέτη εκχυλισμάτων του είδους Amelanchier parviflora subsp. chelmea και αξιολόγηση της επίδρασης τους στην διαδικασία της αγγειογένεσης

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Φυτοχημική μελέτη εκχυλισμάτων του είδους Amelanchier parviflora subsp. chelmea και αξιολόγηση της επίδρασης τους στην διαδικασία της αγγειογένεσης

Μπαβέλα Σταματίνα

Νεκτάριος Αληγίαννης Επίκ. Καθηγητής (Επιβλέπων)
Νικόλαος Φωκιαλάκης Επίκ. Καθηγητής
Αλέξιος-Λέανδρος Σκαλτσούνης Καθηγητής

Διπλωματική εργασία (Εκπονήθηκε το έτος: 2014)

Αγγειογένεση
Ελληνική χλωρίδα
Angiogenesis
Secondary metabolites
Φυτοχημεία
Natural products
Greek flora
Δευτερογενείς μεταβολιτες
Φυσικά προιόντα
Fytochemistry

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (EL)
University of Athens (EN)

Ελληνική γλώσσα

2014


National and Kapodistrian University of Athens (UOA)

All rights remain with the author, until they expire.
Access to the work is permitted for personal, educational or research use only.*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.