Φυτοχημική μελέτη εκχυλισμάτων του είδους Amelanchier parviflora subsp. chelmea και αξιολόγηση της επίδρασης τους στην διαδικασία της αγγειογένεσης

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Digital Library of Grey Literature
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2014 (EN)
Φυτοχημική μελέτη εκχυλισμάτων του είδους Amelanchier parviflora subsp. chelmea και αξιολόγηση της επίδρασης τους στην διαδικασία της αγγειογένεσης

Μπαβέλα Σταματίνα

Νεκτάριος Αληγίαννης Επίκ. Καθηγητής (Επιβλέπων)
Νικόλαος Φωκιαλάκης Επίκ. Καθηγητής
Αλέξιος-Λέανδρος Σκαλτσούνης Καθηγητής

Διπλωματική εργασία (Εκπονήθηκε το έτος: 2014)

Αγγειογένεση
Ελληνική χλωρίδα
Angiogenesis
Secondary metabolites
Φυτοχημεία
Natural products
Greek flora
Δευτερογενείς μεταβολιτες
Φυσικά προιόντα
Fytochemistry

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (EL)
University of Athens (EN)

Greek

2014


National and Kapodistrian University of Athens (UOA)

All rights remain with the author, until they expire.
Access to the work is permitted for personal, educational or research use only.*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)