Η Μελανή Οπή BTZ με Xρονοεξαρτώμενο Σύνορο και ο Υπολογισμός

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
Η Μελανή Οπή BTZ με Xρονοεξαρτώμενο Σύνορο και ο Υπολογισμός

Λάμπρου Νικόλαος

Νικόλαος Τετράδης Καθηγ. (Επιβλέπων)
Αθανάσιος Λαχανάς Καθηγ.
Γεώργιος Διαμάντης Επικ. Καθηγ.

Διπλωματική εργασία (Εκπονήθηκε το έτος: 2012)

Ολογραφία
Εντροπία
AdS/CFT
Σύμμορφη Θεωρία Πεδίου
Holography
Δυικότητα
Entropy
Duality
BTZ black hole
Μελανη Οπή ΒΤΖ

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (EL)
University of Athens (EN)

Ελληνική γλώσσα

2012


National and Kapodistrian University of Athens (UOA)

All rights remain with the author, until they expire.
Access to the work is permitted for personal, educational or research use only.*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.