Η Μελανή Οπή BTZ με Xρονοεξαρτώμενο Σύνορο και ο Υπολογισμός

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Digital Library of Grey Literature
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2012 (EN)
Η Μελανή Οπή BTZ με Xρονοεξαρτώμενο Σύνορο και ο Υπολογισμός

Λάμπρου Νικόλαος

Νικόλαος Τετράδης Καθηγ. (Επιβλέπων)
Αθανάσιος Λαχανάς Καθηγ.
Γεώργιος Διαμάντης Επικ. Καθηγ.

Διπλωματική εργασία (Εκπονήθηκε το έτος: 2012)

Ολογραφία
Εντροπία
AdS/CFT
Σύμμορφη Θεωρία Πεδίου
Holography
Δυικότητα
Entropy
Duality
BTZ black hole
Μελανη Οπή ΒΤΖ

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (EL)
University of Athens (EN)

Greek

2012


National and Kapodistrian University of Athens (UOA)

All rights remain with the author, until they expire.
Access to the work is permitted for personal, educational or research use only.*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)