Ο ρόλος των ογκογονιδίων στην κυτταρική γήρανση και απόπτωση στον καρκίνο

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)
Ο ρόλος των ογκογονιδίων στην κυτταρική γήρανση και απόπτωση στον καρκίνο

Λιόντος Μιχαήλ

Καθηγητής Ιστολογίας και Εμβρυολογίας Ια
Κίττας Χρίστος
Γοργούλης Βασίλειος
Καθηγητής Ιστολογίας Εμβρυολογίας Ιατρικής Σχολής Αθηνών

Διδ. Διατριβή (Εκπονήθηκε το έτος: 2013)

Μηχανισμός απόκρισης στις δικλωνικές θραύσεις του DNA
Cellular Senescence
DNA Damag
Κυτταρική Γήρανση
Καρκίνος
Ογκογονίδια
Απόπτωση
Oncogenes
Apoptosis
Cancer

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (EL)
University of Athens (EN)

Ελληνική γλώσσα

2013


National and Kapodistrian University of Athens (UOA)

All rights remain with the author, until they expire.
Access to the work is permitted for personal, educational or research use only.*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.