Επίδραση του δείκτη λ στην Στατιστική ισχύ Μετα-Αναλύσεων ευρυγονιδιωματικών μελετών

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)
Επίδραση του δείκτη λ στην Στατιστική ισχύ Μετα-Αναλύσεων ευρυγονιδιωματικών μελετών

Γεωργιόπουλος Γεώργιος

Ευαγγέλου Ευάγγελος
Μπουρνέτας Απόστολος
Ντζάνη Ευαγγελία (επιβλέπουσα)

Διπλωματική εργασία (Εκπονήθηκε το έτος: 2013)

Συντελεστής λ
GWAs
Στατιστκή ισχύς
lambda inflation factor
Πληθυσμιακή διαστρωμάτωση
Stratification
Ευρυγονιδιωματικές μελέτες
Μετα-ανάλυση
Power
Meta-analysis

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (EL)
University of Athens (EN)

Ελληνική γλώσσα

2013


National and Kapodistrian University of Athens (UOA)

All rights remain with the author, until they expire.
Access to the work is permitted for personal, educational or research use only.*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.