Επίδραση του δείκτη λ στην Στατιστική ισχύ Μετα-Αναλύσεων ευρυγονιδιωματικών μελετών

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Digital Library of Grey Literature
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2013 (EN)
Επίδραση του δείκτη λ στην Στατιστική ισχύ Μετα-Αναλύσεων ευρυγονιδιωματικών μελετών

Γεωργιόπουλος Γεώργιος

Ευαγγέλου Ευάγγελος
Μπουρνέτας Απόστολος
Ντζάνη Ευαγγελία (επιβλέπουσα)

Διπλωματική εργασία (Εκπονήθηκε το έτος: 2013)

Συντελεστής λ
GWAs
Στατιστκή ισχύς
lambda inflation factor
Πληθυσμιακή διαστρωμάτωση
Stratification
Ευρυγονιδιωματικές μελέτες
Μετα-ανάλυση
Power
Meta-analysis

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (EL)
University of Athens (EN)

Greek

2013


National and Kapodistrian University of Athens (UOA)

All rights remain with the author, until they expire.
Access to the work is permitted for personal, educational or research use only.*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)