Επίδραση του Fe στην τροχιακή και μαγνητική τάξη των ενώσεων LaMn1-xFexO3+δ

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
με έμφαση στην περιοχή δ=0
Επίδραση του Fe στην τροχιακή και μαγνητική τάξη των ενώσεων LaMn1-xFexO3+δ

Βερτσιώτη Γεωργία

Καθηγητής Νικόλαος Στεφάνου
Καθηγητής Χαράλαμπος Λόντος
Επίκ. Καθηγητής Εμμανουήλ Συσκάκης (επιβλέπων)

Διπλωματική εργασία (Εκπονήθηκε το έτος: 2012)

Μαγνητική τάξη
Order-disorder transition
Fe3+/Mn3+ substituted manganites
Παραμόρφωση Jahn-Teller
Magnetic orde
Ιδιότητες μεταφοράς
Μετάβαση τάξης-αταξίας
Fe3+/Mn3+ μαγγανίτες

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (EL)
University of Athens (EN)

Ελληνική γλώσσα

2012


National and Kapodistrian University of Athens (UOA)

All rights remain with the author, until they expire.
Access to the work is permitted for personal, educational or research use only.*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.