Ανταγωνιστές μπομπεσίνης επισημασμένοι με 99mTc για εφαρμογή στη διαγνωστική ογκολογία

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
Ανταγωνιστές μπομπεσίνης επισημασμένοι με 99mTc για εφαρμογή στη διαγνωστική ογκολογία

Χαραλαμπίδης Δαυίδ

Σταμπάκη-Χατζηπαναγιώτη Δέσποινα Αναπλ. Καθηγήτρια ΕΚΠΑ (Επιβλέπουσα)
Μερτής Κωνσταντίνος Ομότ. Καθηγητής ΕΚΠΑ
Μάινα - Nock Θεοδοσία Ερευν

Διδ. Διατριβή (Εκπονήθηκε το έτος: 2012)

Τεχνήτιο
Διαγνωστική ογκολογία
Μελέτες βιοκατανομής
Gastrin releasing p
Technetium
Γαστρινοεκυλτικοι υποδοχείς πεπτιδίων
Diagnostic oncology
Biodistribution studies

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (EL)
University of Athens (EN)

Ελληνική γλώσσα

2012


National and Kapodistrian University of Athens (UOA)

All rights remain with the author, until they expire.
Access to the work is permitted for personal, educational or research use only.*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.