δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Elastic Dataflow Processing on the Cloud

Kllapi Herald

Αλέξης Δελής Καθηγητής
Γιάννης Ιωαννίδης Καθηγητής (Επιβλέπων)
Δημήτρης Αχλιόπτας Καθηγητής

Διδ. Διατριβή (Εκπονήθηκε το έτος: 2015)

Eπεξεργασι·α ερωτημα·των
Aναλυτικα· ερωτη·ματα
Mεγα·λα δεδομε·να
Query processing
Clouds
Bi
Elasticity
Yπολογιστικα· νε·φη
Analytics
Eλαστικο·τητα

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (EL)
University of Athens (EN)

Αγγλική γλώσσα

2015


National and Kapodistrian University of Athens (UOA)

All rights remain with the author, until they expire.
Access to the work is permitted for personal, educational or research use only.*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.