Δίκαιο προστασίας καταναλωτών τραπεζικών πιστώσεων : το γενικό δίκαιο προστασίας του Ν. 2251/1994 και οι ευρωπαϊκές οδηγίες 2008/48/ΕΚ και 2014/17/ΕΕ

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Digital Library of Grey Literature
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2016 (EN)
Δίκαιο προστασίας καταναλωτών τραπεζικών πιστώσεων : το γενικό δίκαιο προστασίας του Ν. 2251/1994 και οι ευρωπαϊκές οδηγίες 2008/48/ΕΚ και 2014/17/ΕΕ

Μπαλαγιάννης Δημήτρης - Παναγιώτης

Ε. Δακορώνια
Μ. Αυγουστιανάκης
Κ. Καραγιάννης

Διπλωματική εργασία (Εκπονήθηκε το έτος: 2016)

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (EL)
University of Athens (EN)

Greek

2016


National and Kapodistrian University of Athens (UOA)

All rights remain with the author, until they expire.
Access to the work is permitted for personal, educational or research use only.*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)