Ανάπτυξη και επικύρωση μεθόδου ταυτόχρονου χρωματογραφικού προσδιορισμού φαμοτιδίνης

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
σιμετιδίνης και νιζατιδίνης με χρήση μονολιθικής
Ανάπτυξη και επικύρωση μεθόδου ταυτόχρονου χρωματογραφικού προσδιορισμού φαμοτιδίνης

Κοντού Μαρίνα

Καθηγητής Γ. Θεοδωρίδης
Καθηγήτρια Α. Ζώτου
Καθηγητής Ι. Παπαδογιάννης

Διπλωματική εργασία (Εκπονήθηκε το έτος: 2016)

Urine
Υγρή Χρωματογραφία Υψηλής Πίεσης
Μονολιθική στήλη
Η2 αναστολείς ισταμίνης
Monolithic column
Serum
Ούρα
Ορός
H2 antagonists
HPLC

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (EL)
University of Athens (EN)

Ελληνική γλώσσα

2016


National and Kapodistrian University of Athens (UOA)

All rights remain with the author, until they expire.
Access to the work is permitted for personal, educational or research use only.*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.