Η αξιοποίηση της Ιστορίας των Μαθηματικών στο Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών και τα αντίστοιχα διδακτικά βιβλία Δημοτι

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Digital Library of Grey Literature
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2015 (EN)
Η αξιοποίηση της Ιστορίας των Μαθηματικών στο Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών και τα αντίστοιχα διδακτικά βιβλία Δημοτι

Φιλιππάκου Χριστοφίλη

Ζαχαριάδης Θ. Καθηγητής (Επιβλέπων)
Πόταρη Δ. Αναπλ. Καθηγήτρια
Λάππας Δ. Αναπλ. Καθηγητής

Διπλωματική εργασία (Εκπονήθηκε το έτος: 2015)

Διαθεματικότητα
Επιμόρφωση
Training
Δραστηριότητα
Διεπιστημονικότητα
Thematic teaching
Curriculum
Activity
Αναλυτικό πρόγραμμα
Multidisciplinary

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (EL)
University of Athens (EN)

Greek

2015


National and Kapodistrian University of Athens (UOA)

All rights remain with the author, until they expire.
Access to the work is permitted for personal, educational or research use only.*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)