Ο ρόλος του VEGF (Vascular Endothelial Growth Factor) στην επαγωγή της λευκοτριενικής φλεγμονής των ασθματικών καπνιστών και των ασθματικών με ανθιστάμενο σ

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Ο ρόλος του VEGF (Vascular Endothelial Growth Factor) στην επαγωγή της λευκοτριενικής φλεγμονής των ασθματικών καπνιστών και των ασθματικών με ανθιστάμενο σ

Παπαδάκη Γεωργία

Αναπληρωτής Καθηγητής Πνευμονολογίας
Λουκίδης Στυλιανός

Διδ. Διατριβή (Εκπονήθηκε το έτος: 2014)

Κυστεινικά λευκοτριένια
Aνθιστάμενο στην θεραπεια άσθμα
Αγγειακός ενδοθηλιακός αυξητικός παράγοντας
Δείκτης αγγ
Ασθματικοί καπνιστές

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (EL)
University of Athens (EN)

Ελληνική γλώσσα

2014


National and Kapodistrian University of Athens (UOA)

All rights remain with the author, until they expire.
Access to the work is permitted for personal, educational or research use only.*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.