Ο ρόλος του VEGF (Vascular Endothelial Growth Factor) στην επαγωγή της λευκοτριενικής φλεγμονής των ασθματικών καπνιστών και των ασθματικών με ανθιστάμενο σ

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Digital Library of Grey Literature
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
sharePhD thesis (EN)

2014 (EN)
Ο ρόλος του VEGF (Vascular Endothelial Growth Factor) στην επαγωγή της λευκοτριενικής φλεγμονής των ασθματικών καπνιστών και των ασθματικών με ανθιστάμενο σ

Παπαδάκη Γεωργία

Αναπληρωτής Καθηγητής Πνευμονολογίας
Λουκίδης Στυλιανός

Διδ. Διατριβή (Εκπονήθηκε το έτος: 2014)

Κυστεινικά λευκοτριένια
Aνθιστάμενο στην θεραπεια άσθμα
Αγγειακός ενδοθηλιακός αυξητικός παράγοντας
Δείκτης αγγ
Ασθματικοί καπνιστές

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (EL)
University of Athens (EN)

Greek

2014


National and Kapodistrian University of Athens (UOA)

All rights remain with the author, until they expire.
Access to the work is permitted for personal, educational or research use only.*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)